Floortime – Karen Visman

Floortime – Karen Visman

25 jaar geleden ben ik gestart met mijn eigen praktijk Kinderfysiotherapie. En daar zat en zit een visie en een missie achter.

Al heel snel kwam ik in het werken met kinderen en hun ouders, erachter dat een hulpvraag vanuit kind en/of ouders veelal meer aandacht en tijd vraagt dan er vanuit de regels wordt gegeven. Het vraagt om samen kijken en beslissen : wat heeft dit kind met deze uitdaging  in deze situatie van mij nodig om een logische volgende ontwikkelingsstap te maken?

Naarmate de uitdaging groter is, neemt ook het team dat betrokken is bij de ontwikkeling van het kind toe . Ouders zijn voor mij altijd de belangrijkste samenwerkingspartners geweest . Zij zijn de professionals van het kind, wij mogen als professionals meekijken en denken vanuit onze expertise.

Wat is de expertise binnen deze praktijk?

Door naar een kind te kijken waarbij alle ontwikkelingsgebieden worden gezien. En voor de kinderfysiotherapeut is dat de motoriek, de sensorische informatie verwerking. Maar ook een professionele blik naar taal en communicatie, contactname en ouders. Dit geeft de mogelijkheid om op tijd een logopedist, psycholoog of ouderkind professional in te schakelen.

Werken in een team is zeker bij het jonge kind een belangrijk gegeven. En bij het team hoort ook het kinderdagverblijf, de voorschool en de school. Het KDC of de thuisbegeleiding. Zij doen het werk, en onze taak is het aanleren van en meedenken over strategieën die het kind in zijn ontwikkeling verder helpen. Daarvoor hebben de medewerkers binnen de praktijk zich verder gespecialiseerd, waardoor alle facetten van de kinderfysiotherapie aan bod kunnen komen.

Floortime

In mijn ontwikkeling als kinderfysiotherapeut werd ik regelmatig geconfronteerd met kinderen met een hulpvraag waar ik nog onvoldoende expertise voor had. Wat had ik nodig om optimaal dit kind en zijn ouders te kunnen begeleiden En dat had tot gevolg dat ik in Washington, USA, de master Floortime DIR ben gaan doen. Alsof alle puzzelstukjes op hun plek vielen.

Dit heeft ertoe geleid dat de kinderfysiotherapeuten en ergotherapeut van deze praktijk allemaal de basis van Floortime DIR hebben meegekregen. En omdat ik de meerwaarde van deze methode voor ons werk met kinderen zo belangrijk vond, ben ik ook de methode gaan uitdragen in Nederland. Hierdoor zijn ook de kinderen met een hulpvraag op het gebied van ander gedrag en ontwikkeling bij ons van harte welkom.

Unieke aanpak

Het heeft deze praktijk uniek gemaakt: het opstarten van early interventiegroepen voor kinderen van 2 tot 5, samen met een logopediste en vaak ook gedragsdeskundige. Het samenwerken met externe partijen zoals MOC ‘Kabouterhuis, Verpleegkundig Kinderdagverblijf Zigzag Reade, verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs, verschillende basisscholen voor regulier onderwijs.

En voor alle kinderen geldt: Every child has the potential to be a great kid. It is our job to make this potential grow!

Eind 2022 heb ik afscheid genomen van deze prachtige praktijk als kinderfysiotherapeut. Onze missie, alle kinderen en hun ouders met een hulpvraag welke het breed ontwikkelen in de weg kan staan zijn welkom. En onze visie, dat werken met kinderen door het werken in een team waarin ouders een centrale rol spelen een optimaal resultaat geeft, zal in de toekomst zijn gewaarborgd onder leiding van Lotte Stoltenborg en Renate Scholte.

Fysiotherapie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.