Motorische ontwikkelingsachterstand

Motorische ontwikkelingsachterstand
motorische-ontwikkelachterstand-trap

Heeft de arts, of u als ouders het vermoeden van een achterblijvende motorische ontwikkeling, dan kan de kinderfysiotherapeut in een vroeg stadium gevraagd worden om mee te kijken.

Ontwikkelt uw kind zich anders dan andere kinderen of heeft u het idee dat uw kind ‘achter’ loopt? Oogt uw kind onhandig of heeft het moeite met nieuwe dingen aan te leren? Krijgt u te horen van het kinderdagverblijf, school of van een gymleerkracht dat uw kind moeite heeft met vaardigheden of trager oogt ten op zichte van andere kinderen? Probeert u zelf uw kind vaardigheden aan te leren maar schiet het maar niet op? Misschien is er dan wel een reden voor en er is sprake van een motorische achterstand. Een kinderfysiotherapie kan met u meekijken, uw kind onderzoeken en zonodig een behandeltraject starten.

Motorische ontwikkelingsachterstand

We spreken van een motorische ontwikkelingsachterstand als een kind een mijlpaal in de motorische ontwikkeling niet heeft gehaald op de daarvoor aangewezen leeftijd en wanneer dit problemen oplevert in het leven van uw kind. Kinderfysiotherapeuten kunnen nauwkeurig het motorisch niveau van uw kind bepalen. Op een voor het kind leerzame en leuke manier wordt er daarna gewerkt aan het verbeteren van de motoriek tijdens de behandelingen. Herkend u uw kind, maak dan een afspraak!

Signalen van motorische achterstand

Vaak wordt op het consultatiebureau als eerste een vermoeden op een motorische ontwikkelingsachterstand benoemd a.d.h.v. het van Wiegen schema. Ook op oudere leeftijd kan een achterstand in de motoriek opvallen, bijvoorbeeld op school. Heeft de arts, leerkracht of ouders het vermoeden van een achterblijvende motorische ontwikkeling, dan kan de kinderfysiotherapeut gevraagd worden om mee te kijken. Er kan verder onderzoek gedaan worden met meetinstrumenten en observaties van de spontane motoriek.

Signalen bij zuigelingen/peuter leeftijd

 • Baby kan hoofdje niet optillen van de onderlaag bij 3 maanden
 • Baby pakt niet met 5 maanden
 • Baby speelt niet met beide handjes bij 6 maanden
 • Baby rolt niet om bij 8 maanden
 • Baby zit niet los bij 10 maanden
 • Baby kruipt, tijgert of billenschuift nog niet bij 11 maanden
 • Baby neemt geen steun op de beentjes bij 12 maanden
 • Baby trekt zich niet op tot stand bij 16 maanden
 • Baby loopt niet los bij 20 maanden
 • Peuter gaat niet klimmen bij 24 maanden
 • Peuter is bang voor de speeltuin (glijden, zandbak, schommel) bij 24 maanden
 • Peuter speelt niet bij 24 maanden

Signalen bij kinderen in de basisschool leeftijd

 • Moeite met rennen, springen, hinkelen
 • Angst voor hoogtes, klimmen en glijden
 • Moeite met het leren fietsen zonder zijwieltjes
 • Met gym, zwemmen en sporten niet goed mee kunnen doen
 • Balvaardigheid komt vertraagd op gang of angst voor de bal/ balsporten

Het traject met een kinderfysiotherapeut

We spreken van een achterstand als een motorische vaardigheid nog niet is behaald terwijl 85% van de leeftijdsgenoten die al wel heeft behaald. Omdat een meting een momentopname is, zal samen met ouders goed bekeken worden waar de uitdagingen liggen. Een oefenprogramma met daarbij tips aan ouders is een volgende stap. Het kind zal regelmatig gezien worden door de kinderfysiotherapeut en de test wordt later nogmaals te herhaald.

Meer weten over Motorische ontwikkelingsachterstand?

Vul het aanmeldformulier in en wij nemen snel contact met u op. Wilt u eerst overleggen of heeft u vragen? Bel dan met een van onze therapeuten.

Andere therapieën:

Onze dochter kwam op school niet goed mee met schrijven. Ze draaide letters om en schreef niet snel genoeg. De therapie was heel leerzaam en werd op zo een manier aangeboden dat mijn dochter weer plezier kreeg in het schrijven. In de klas kan ze nu weer goed mee komen en haar handschrift is ontzettend vooruit gegaan!
Lieke
Ouders van Saar
De therapie voor mijn zoon was erg uitnodigend en zat vol met plezier! We keken altijd uit naar het wekelijkse oefenmoment! Gelukkig is mijn zoon nu klachtenvrij en kunnen we dankzij alle tips voorlopig zelfstandig blijven oefenen.
Anna
Moeder van David